Jak postupovat při návštěvě našeho fitness centra od 25.5.2020

Vážení klienti

Pro zajištění bezpečnosti vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu našeho centra na dobu, kdy budete zdraví.

Při příchodu musíte mít zakrytá ústa a nos rouškou (recepce, šatny, bar).
Během cvičení není povinnost roušku nosit, je to na vašem uvážení.

Při vstupu použijte připravenou dezinfekci na ruce.

Čas strávený na šatnách, toaletách a ve sprchách omezte na nezbytné minimum.

Dodržujte správný postup pro mytí rukou a následnou dezinfekci.

Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od ostatních.

Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky.

Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně.
V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál.
Jsme vám plně k dispozici.