Phoenix Gym

Všeobecné obchodní podmínky, provozní řád fitness a sauny


FIT prolife s.r.o.

se sídlem U Elektrárny 902, 333 01 Stod
IČ: 04954815
DIČ: CZ04954815
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 32534
Adresa provozovny: Phoenix Gym, U Elektrárny 902, 333 01 Stod
Provozní doba: 

                  Pro členy                      Provoz recepce

Pondělí    6:00 -  21:00........................8:00 - 21:00
Úterý        6:00 - 21:00..........................ZAVŘENO
Středa     6:00 -  21:00........................8:00 - 21:00
Čtvrtek    6:00 - 21:00..........................ZAVŘENO
Pátek      6:00 -  21:00........................8:00 - 21:00
Sobota    6:00 - 21:00..........................ZAVŘENO
Neděle    6:00 -  21:00.......................10:00 - 21:00


Telefonní číslo: +420 774 559 508
Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem těchto všeobecných podmínek (dále jen "VOP") je úprava vzájemných práv a povinností společnosti
FIT prolife s.r.o., U Elektrárny 902, 333 01 Stod a návštěvníkem využívající služeb fitness Phoenix Gym, U Elektrárny 902, 333 01 Stod.
Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného, permanentky nebo služby, které fitness nabízí.

1. Permanentkou se rozumí:

 • Jednorázový vstup
 • Permanentka na 10 vstupů s platností 2 měsíce
 • Permanentka měsíční
 • Permanentka půlroční
 • Permanentka roční

Nákupem jakéhokoliv vstupu či permanentky návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit s všeobecnými podmínkami a provozním řádem. A potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena. Pro vystavení členské karty ( permanentky ) se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, bydliště, e-mail a fotografie v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Členská karta ( permanentka ) je vystavena na jméno a je nepřenosná. Za vystavení členské karty účtujeme poplatek 170 Kč. Částka je nevratná.

2. Služby

Rezervace jdou provést těmito způsoby:

Sauna

 • osobně na recepci fitness centra v provozovně ( Pondělí 8:00 - 21:00, Středa 8:00 - 21:00, Pátek 8:00 - 21:00, Neděle 10:00 - 21:00 )
 • pomocí on-line rezervace na stránkách fitness centra - www.phoenix-gym.cz

Registrací v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které při rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů fitness centra využívaných on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu fitness centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce fitness centra. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení tykající se nabídky služeb fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

3. Platební podmínky

 • platba v hotovosti v provozovně ( Pondělí 8:00 - 21:00, Středa 8:00 - 21:00, Pátek 8:00 - 21:00, Neděle 10:00 - 21:00 )
 • platba skrze službu PayU (platební karty a převod z účtu) při nákupu na webových stránkách a v informačním systému prodávajícího.

4. Ochrana osobních údajů

S nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) si vás dovolujeme upozornit, že na základě Vašeho souhlasu při registraci v našem fitness o Vás naše společnost (FIT prolife s.r.o., U Elektrárny 902, 333 01 Stod, IČ 04954815, DIČ CZ04954815) vede tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště, e-mail a fotografie.

Společnost FIT prolife s.r.o. se zavazuje, že tyto osobní údaje nepředá žádné třetí straně. Přístup k nim mají pouze poučení zaměstnanci.

5. Řešení sporů

Pokud dojde ke sporu mezi Phoenix Gym a kupujícím, lze jej řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující–spotřebitel může kontaktovat dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Českou obchodní inspekci sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Provozní řád fitness


Prostor celého fitness centra je z důvodu bezpečnosti monitorován kamerovým systémem se záznamem.
Pro vpuštění do provozovny fitness, během automatického provozu je nutné mít na vaší členské kartě min.kredit 200 Kč.

Návštěvník Phoenix Gym je povinen řídit se provozním řádem posilovny.

 1. Zakoupením (vstupu, permanentky) návštěvník potvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu. A zároveň se zavazuje ho dodržovat. 
 2. Pro malé děti je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě. Je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje. 
 3. Klient musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší, je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.  Každý cvičí na vlastní nebezpečí.
 4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho fitness nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.) Za zdravotní stav cvičenců nenese Phoenix Gym žádnou zodpovědnost.
 5.  Za odcizení cenností jako např. peníze, hodinky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, nese plnou zodpovědnost návštěvník. 
 6. Před vstupem do posilovny je každý návštěvník povinen přezout se do čisté obuvi v prostoru šatny. Do posilovny je vstup s tmavou podrážkou a ve znečištěné obuvi zakázán! 
 7. Ke cvičení používá každý návštěvník vlastní ručník, který si podkládá pod sebe, aby nedošlo ke kontaktu holé pokožky s jakoukoliv částí posilovacích strojů. Případně je možné si za poplatek ručník zapůjčit na recepci fitness. Bez ručníku je vstup zakázán.
 8. Posilovací stroje a náčiní používá každý vždy šetrně a pouze k účelu, pro který jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry!
 9. V případě, že cvičenec poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit!
 10. Přenosná závaží a činky je dovoleno používat pouze v prostoru vymezeném ochranou gumovou podlahou a prostoru Multipressu.
 11. Zákaz vynášení vybavení činkárny mimo prostor vymezený gumovou podlahou.
 12. Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené. (Kotouče vždy patří na stojany!) 
 13. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu uvedenou v hlavičce Provozního řádu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory nejpozději do konce provozní doby a to do 21h.
 14. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů) je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze Phoenix Gymu.
 15. V případě nevhodného chování v prostorách fitness nebo vůči personálu, má provozovatel právo takové jedince z fitness vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness.
 16. Ve fitness platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.
 17. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny vyklidit šatní skříňku (pokud nemá skříňku pronajatou) a ZAVŘÍT ji !! 
 18. Každý návštěvník je při odchodu povinen se zastavit na recepci fitness Phoenix Gym, aby ho obsluha odhlásila ze systému. Během automatického provozu je povinen se odhlásit na odchodové čtečce dveří fitness.
 19. V případě, že registrovaný člen během automatického provozu vpustí do fitness kohokoliv bez členské karty nebo s kartou, kterou vstupní čtečka odmítne, bude okamžitě vykázán bez náhrady na vrácení vstupného a dále mu nebude umožněn vstup do objektu fitness.

Objednávání a nákup kreditu


Nákup kreditu on-line je možný na internetových stránkách www.phoenix- gym.cz kdykoliv. Nákup služeb, kreditu a produktů je možný přímo ve fitness centru v provozní době specifikované na internetových stránkách www.phoenix-gym.cz

Kredit je na účet připsán po objednání a uhrazení peněžní částky.

Objednávat a nakupovat kredit je možné:

 1. hotově v provozovně prodávajícího ( Pondělí 8:00 - 21:00, Středa 8:00 - 21:00, Pátek 8:00 - 21:00, Neděle 10:00 - 21:00 )
 2. on-line po přihlášení do účtu

Užívání kreditu

 • Je možné jej použít k zaplacení produktu a služby.
 • Pokud kredit na účtu nebude stačit na nákup produktu nebo služby je potřeba jej nejdříve dobít. 
 • Minimální výše objednaného kreditu je 50 Kč. 
 • Doba platnosti kreditu je 1 rok od načtení. Platnost a zůstatek kreditu Vám rádi sdělíme na recepci fitness. Po uplynutí doby platnosti kreditu připadá kredit prodávajícímu. 
 • Kredit z účtu nelze převádět na účet jiného kupujícího.
 • Kredit nelze použít k nákupu dalšího kreditu.
 • Zůstatek kreditu na účtu nelze vyměnit za peněžní hotovost.

 

Provozní řád sauny pro veřejnost


Každý návštěvník, který má zarezervovanou saunu se nejdříve nahlásí na recepci fitness.

 1. Návštěvník sauny je povinen dodržovat provozní řád. 
 2. Max. kapacita sauny je 8 osob. 
 3. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, odpočívárny používá k podložení těla osuška a prostěradlo, které Vám zdarma vydáme na recepci fitness.
 4. Ve všech prostorách sauny se návštěvník pohybuje bos nebo ve vlastní donesené, čisté a k tomu vhodné obuvi. 
 5. Před saunováním je návštěvník sauny povinen se osprchovat teplou vodou a použít sprchový gel nebo mýdlo. 
 6. Sanování je doporučeno především zdravým osobám. Každý návštěvník jej podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem. Prohlídku u lékaře před návštěvou sauny rovněž doporučujeme osobám, které si nejsou jisti svým zdravotním stavem. 
 7. Do prostoru sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým a osobám pod vlivem drog.
 8. Saunování je zakázáno osobám trpícím zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou, kašlem, zarudlými spojivkami, bolestí hlavy, malátností, záněty horních cest dýchacích aj.), dále osobám s chorobami (kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány apod.). Vstup není rovněž povolen osobám trpícím střevními chorobami. Zákaz vstupu do sauny platí i pro osoby nacházející se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 9. V prostoru sauny je zakázáno se holit, stříhat si nehty i vlasy. 
 10. Návštěvníci jsou povinni po opuštění prohřívárny použít sprchy, aby spláchli pot.
 11. Návštěvníkům sauny je doporučeno dodržovat pitný režim. Místem určeným k doplnění tekutin a občerstvení, je bar recepce. 
 12. Návštěvníci sauny jsou povinni šetřit zařízení sauny a jsou povinni hradit škody, které byly způsobeny jejich vinou.
 13. Pro snížení rizika případného úrazu nedovolte dětem používat saunu, pokud nebudou plně pod dohledem.
 14. Nepoužívejte saunu bezprostředně po namáhavém cvičení. Počkejte alespoň 15 minut, abyste umožnili svému tělu provést ochlazení. 
 15. Těhotné ženy by se měly obrátit na svého lékaře před použitím sauny. Nadměrná teplota má vysoký potenciál způsobit poškození plodu v průběhu prvních měsíců těhotenství. 
 16. Pozor na nebezpečí přehřátí, normální tělesná teplota by neměla stoupnout na 39°C (103°F). Mezi příznaky nadměrného přehřátí organismu patří závratě, letargie, ospalost a mdloby. Následky nadměrného přehřátí organismu mohou zahrnovat neschopnost vnímat teplo, tělesnou neschopnost opustit saunu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, ztráta vědomí a poškození plodu u těhotných žen. Při přehřátí dochází ke zvýšení vnitřní teploty vašeho těla, a proto se nedoporučuje vysoké nastavení teploty pro saunování.
 17. Použití alkoholu, drog nebo některých léků před saunováním nebo během saunování může vést ke ztrátě vědomí.
 18. Osoby trpící obezitou nebo osoby léčené v minulosti na srdeční choroby, nízký nebo vysoký krevní tlak, problémy s oběhovým systémem nebo diabetici by se před používáním sauny měli poradit se svým lékařem, a poté by měli používat saunovací lázeň se svolením svého lékaře. 
 19. Osoby používající léky by se měly poradit se svým lékařem před použitím sauny, neboť některé léky mohou vyvolávat ospalost, zatímco jiné mohou mít vliv na srdeční rytmus, krevní tlak a krevní oběh.
 20. Před saunováním a po saunování věnujte zvýšenou pozornost vašemu momentálnímu zdravotnímu stavu.
 21. Nikdy neusínejte uvnitř sauny, když je sauna v pracovním režimu.
 22. Neukázněný návštěvník bude ze sauny vykázán a nebude mít do sauny přístup.

 


6. Pravidla pro rezervace

 1. Pro úspěšnou rezervaci wellness (sauna) je třeba, aby hodnota vašeho kreditu na účtu byla vyšší nebo stejné hodnoty rezervace. Tato částka slouží jako jistina v případě odhlášení se z rezervace.
 2. Registrovaný člen: Pokud si svojí rezervaci rozmyslíte, odhlaste se včas! Při odhlášení do 24 hodin před začátkem rezervace Vám bude navrácena celá částka. Méně než 24h až 1h před čerpáním služby s 50% storno poplatkem. Storno méně než hodinu před využitím služby účtujeme 100% z ceny.
 3. Neregistrovaný člen: Storno bude možné jen přes obsluhu baru, s nutností vypsat storno formulář s identifikací, komu poplatek vracíme a předložit doklad totožnosti. A to za stejných termínových podmínek jako u registrovaného člena.

Vrácení nevyčerpaných částek - refundace

 1. Podmínkou pro získání nevyčerpaných částek zákazníkem z Členského účtu, je prokazatelný zánik služeb na straně poskytovatele, na které byl kredit určen.
 2. Zákazník může podat žádost o refundaci do 14 dnů od zániku těchto služeb, každá další žádost o refundaci, podaná po tomto datu, nebude uznána jako platná a refundace neproběhne.
 3. Veškeré refundace budou zpracované do 10 pracovních dní od podání žádosti na recepci fitness
 4. Za případné refundace nejsou účtovány žádné poplatky.